fbpx

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมสนับสนุนรถ Ambulance ในงานกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ” เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 8

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมสนับสนุนรถ Ambulance ในงานกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ” เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 8

30 ต.ค. 65 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนรถ Ambulance ในงานกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ” เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทย ทรงวางรากฐาน ในการบริการรักษาโรคอัมพาตทั่วประเทศ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “แผ่นดินไทยไร้สโตรค” และให้เห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการออกกำลังกาย โดยมีนายแพทย์อิ๊ดยังวัน ยงย่วน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้ มีปั่นจักรยาน ระยะทาง 21 กิโลเมตร เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร และวิ่ง ระยะทาง 11.9 กิโลเมตร โดยกิจกรรมมีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,000 คน