Header

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

mark

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผสาน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

โครงการมาลัยผ้าขาวม้า ผสาน รอยยิ้ม ชุมชนวัดห้วยรอบ ชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมและการสืบทอดที่ไม่มีวันตาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คนพิการกับโอกาสในการทำงาน

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC และโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ดำเนินธุรกิจบนฐานของความยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนคนพิการกับโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และยังได้ร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จากเปลือกสู่ประโยชน์ของชุมชน “สบู่สับปะรดห้วยมุ่น”

โครงการการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ในอนาคต เพื่อให้คนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน สังคม ด้วยความยั่งยืน โดยผนวกเอาความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่เข้ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างมีความสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม