Header

mark

PRINC เดินหน้าชูความยั่งยืน ประกาศเข้าร่วมการสนับสนุน UN Global Compact

11 มกราคม 2567

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) สําหรับการพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่สหประชาชาติได้ออกคำเตือนถึงการเข้าสู่ "ยุคโลกเดือด" พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งเป็นต้นแบบโมเดลการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Hospital) จึงมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ PRINC ไปพร้อม ๆ บริษัทอื่นอีกหลายพันแห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นดําเนินการทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรม/โครงการ ตัวอย่างเช่น

  1. การบริหารจัดการผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การวัดปริมาณการปล่อย Carbon Footprint ขององค์กรทั้งเครือ และดำเนินการ Carbon Offset เพื่อขอรับรอง Carbon Neutral (ความเป็นกลางทางคาร์บอน)
  2. การบริหารจัดการขยะร่วมกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Care the Whale – การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลางทาง เพื่อให้ขยะมีทางไปที่เหมาะสม โดยมีการขยายผลไปสู่ทุกโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งต่อยอดให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างพฤติกรรมที่ดี และลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ เป็นต้นว่า
    • ออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ – จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกกับการตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังการแยกขยะภายในชุมชน
    • ต่อยอดขยะกับเครือข่ายพันธมิตร 1) วัดจากแดง นำขยะพลาสติกไปผลิตเป็นเสื้อจากขวด 2) SCGP นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้จากกระดาษ, กระดาษ A4 ใช้ในสำนักงาน ส่งกลับมายังโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 3) SCGC แลกขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้จากถุงนมโรงเรียน ส่งกลับมายัง โรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
  3. การจัดการด้านพลังงาน - ติดตั้ง Solar Rooftop ใน 3 โรงพยาบาล เพื่อปรับมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และมีโครงการ Smart Energy ร่วมกับ ทรูดิจิตัลกรุ๊ป ปรับระบบการใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับการใช้งานในอาคารเพื่อทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ESG Knowledge – สร้างบทเรียน e-learning ใน PRINC academy ให้พนักงานและผู้บริหาร เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ESG มากขึ้น
  5. ร่วมมือกับ โนบูโร แอปพลิเคชัน – แพลตฟอร์มสวัสดิการทางการเงินที่ให้ความรู้ในการจัดทำแผนปลดหนี้ควบคู่ไปกับเงินกู้สำหรับพนักงานที่มีปัญหาเครดิตบูโรและติดหนี้นอกระบบ
  6. OPOP – จัดทำสินค้าและของที่ระลึกที่โดดเด่นจากชุมชนในแต่ละจังหวัดที่มีโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในอนาคต PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจภายในปี 2573

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ UN Global Compact และโปรไฟล์ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/161606-Principal-Capital-Public-Company-Limited

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

12 เมษายน 2567

PRINC ร่วมยินดี “น้องเร็น รวิณ” คว้าแชมป์ชายคู่ รองแชมป์ชายเดี่ยว ในศึกการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเยาวชนของประเทศไทย

บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) และโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ “น้องเร็น” ด.ช. รวิณ ชูชัยศรี นักกีฬาแบดมินตันดาวรุ่งผู้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และแชมป์ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ในศึกการแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในระดับเยาวชนของประเทศไทยรายการ Toyota Youth Super Series 2024 สนามที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2567 ณ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ

12 เมษายน 2567

รพ.พริ้นซ์ สกลนคร สนับสนุนป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่สถานีตำรวจเมืองสกลนคร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

11 เมษายน 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร และเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด สนับสนุนป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่สถานีตำรวจเมืองสกลนคร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้ผู้เดินทางบนท้องถนนตระหนักถึงการใช้รถ และการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานราชการในการดูแลประชาชน ดั่งปณิธานที่ว่าองค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม

12 เมษายน 2567

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ส่งต่อความห่วงใยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการมอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ยานยนต์ให้ปลอดภัย ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ส่งต่อความห่วงใยช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการมอบป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูน รณรงค์ขับขี่ยานยนต์ให้ปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่ม สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประชาชนประจำจุดทางแยกถนนหลักในจังหวัดลำพูน และให้กับเจ้าหน้าที่ด่านชุมชนในอำเภอเมืองลำพูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

12 เมษายน 2567

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมสืบสานประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรม รดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมสืบสานประเพณีไทย ด้วยการจัดกิจกรรม รดน้ำ ดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 แก่ผู้บริหาร แพทย์โรงพยาบาล เพื่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ร่วมขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารเพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ยังมีกิจกรรมนำพระพุทธรูปให้ผู้รับบริการเข้าพักในโรงพยาบาลสรงน้ำ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย