fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขั้นต้น ประจำปี 2565”

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขั้นต้น ประจำปี 2565”

23 พ.ย. 65 จ.อุบลราชธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดกิจกรรม “อบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟขั้นต้น ประจำปี 2565” ให้ความรู้โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาล อาทิ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ อพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสิ่งสำคัญที่สุด คือการปกป้องผู้ป่วยและญาติให้ได้รับความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล