fbpx

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล

Share Post:

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล

7 ธ.ค. 65 จ.พิษณุโลก – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนีภัยจากอาคารสูง ประจำปี 2565 นำโดยนายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช และ นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรทำการฝึกซ้อมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อีกด้วย

เทศบาลนครพิษณุโลก นำโดยนายพิพัฒน์พงษ์ ภมรเดชากุล เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และนายสุรสิทธิ์ จีนใจตรง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรม พร้อมสนับสนุนรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน พร้อมหน่วยผจญเพลิง เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลพิษณุเวช พร้อมกันนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิ่นหมิน นำโดยนายบัณฑิต คำปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่นหมิน ได้เข้าร่วมเรียนรู้การแจ้งเหตุเพลิงไหม้และร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความตระหนักพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัย