fbpx

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ บริษัทโอดาเซีย โกลบอล (ไทยแลนด์)

Share Post:

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับ บริษัทโอดาเซีย โกลบอล (ไทยแลนด์)

8 ม.ค. 66 จ.พิษณุโลก – โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทีมฉุกเฉินและอุบัติเหตุของทางโรงพยาบาลฯ ร่วมกับแผนกสื่อสารการตลาด จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First Aid and BLS) ให้กับ บริษัทโอดาเซีย โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด โดยการอบรมถูกจัดขึ้น ณ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.