fbpx

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในกิจกรรมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประสานแผนฯ

Share Post:

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในกิจกรรมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ประสานแผนฯ

16 ธ.ค. 65 จ.พิษณุโลก – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC โดยทีมฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมวิทยากรให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ในกิจกรรมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จ.พิษณุโลก ณ ศูนย์ประสานแผนฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก