fbpx

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ชมรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ณ ชมรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์

8 ต.ค. 65 จ.นครสวรรค์ – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ และจัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างเสริมสุขภาพ ให้กับชมรมโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์