fbpx

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ และ รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับกลุ่ม DTC #3 จัดกิจกรรมส่งมอบรอยยิ้มให้น้อง ๆ

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ และ รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับกลุ่ม DTC #3 จัดกิจกรรมส่งมอบรอยยิ้มให้น้อง ๆ

23 ก.ย. 65 จ.อุทัยธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ร่วมกับกลุ่ม DTC #3 จัดกิจกรรมส่งมอบรอยยิ้มให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ด้วยการส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์กีฬา ตู้ยาพร้อมชุดยาสามัญประจำบ้าน รวมถึงสร้างกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ และทุกท่านที่ร่วมงาน  เพื่อสร้างความสุขเล็ก ๆ พร้อมรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ คณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน