fbpx

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพชาว ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ดูแลสุขภาพชาว ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

20 ธ.ค. 65 จ.ลำพูน – นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีโครงการฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แกนนำและประชาชน และภาคเอกชน ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC  ได้เข้าร่วมงานให้บริการด้านสุขภาพเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์สิทธิการรักษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ได้ให้บริการคำแนะนำด้านสุขภาพและคัดกรองโรคต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำสิทธิในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคต้อกระจก/ต้อเนื้อ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพก ที่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิการรักษาราชการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (ใน รพ.ศิริเวช ลำพูน) สิทธิการรักษาด้วยบัตรทอง (ใน รพ.ศิริเวช ลำพูน) และอื่น ๆ โดยสามารถติดต่อเพื่อผ่าตัดรักษากับโรงพยาบาลฯ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-582-888 ต่อ 592001 หรือ 592002, 592003