fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ต้อนรับคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ต้อนรับคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

22 ส.ค. 65 จ.พิษณุโลก – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ต้อนรับคณะผู้อบรมศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 78 ท่าน โดยแต่ละท่านเป็นตัวแทนผู้บริหารที่มาจากทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ได้มีการบรรยายใน 3 หัวข้อ อันได้แก่ การนำองค์กร, การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการสร้างแบรนด์ ภายในการนำองค์กรที่มีสมรรถนะสูง รวมถึงการเยี่ยมชมโรงพยาบาลเพื่อถ่ายทอดศักยภาพในการดูแลผู้รับบริการด้วย