fbpx

‘วิรัชศิลป์’ เปิดบ้านต้อนรับคณะเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พร้อมบรรยายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

Share Post:

‘วิรัชศิลป์’ เปิดบ้านต้อนรับคณะเทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พร้อมบรรยายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 จ.ชุมพร – โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะ “เทศบาลนครนครราชสีมา” จ.นครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ โดยได้รับฟังคำยายในหัวข้อ “แนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19” โดยพยาบาลวิชาชีพ และได้รับการสาธิตการเคลื่อนย้ายและป้องกันผู้ป่วยโควิด-19 อย่างถูกวิธี

#ไม่ต้องห่วงให้เราช่วยดูแล
#PRINCIPALHEALTHCARE