fbpx

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง
ที่ร่วมตอบแบบสำรวจกับเรา

หมายเหตุ*

  • เมื่อท่านได้ทำการจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดแนวทางการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันความต้องการของท่าน
  • เมื่อวัคซีนจัดส่งถึงโรงพยาบาลฯ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปอีกครั้ง เพื่อทำการนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19