fbpx

ฉลองครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

Share Post:

ฉลองครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

11 พ.ย. 65 จ.อุทัยธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้จัดงานครบรอบ 3 ปี ที่ได้อยู่เคียงข้าง ชุมชน และสังคม ชาวอุทัยธานี โดยได้รับเกียรติจากท่านปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ท่านอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้บริหารเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียว ในจังหวัดอุทัยธานี เปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยดูแล สร้างสังคมที่เข้มแข็ง สร้างงานให้คนในท้องถิ่น อีกทั้งพัฒนาให้พนักงานมีจิตใจของการเป็นผู้ให้และการบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่ต้องการทำให้โรงพยาบาลในเครือทุกแห่งเป็น “องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

ในโอกาสนี้ ยังมีพิธีเปิดหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ที่ให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับโรคไต ด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่ชำนาญการเฉพาะทางเพื่อให้การดูแลสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และเฉียบพลันให้แก่ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี และโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เอลท์แคร์ ยึดถือปฏิบัติเสมอมา ที่จะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ช่วยเหลือสังคม

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้อยู่เคียงข้าง ชุมชน และสังคม ชาวอุทัยธานี มากว่า 3 ปี และได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพให้ชาวอุทัยธานีมีสุขภาพที่ดี สร้างงานให้คนในท้องถิ่น และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวอุทัยธานี