fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พร้อมจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พร้อมจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

8 ธ.ค. 2565 จ.อุทัยธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลฯ โดยฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในการอพยพคนจากเหตุการณ์อัคคีภัย ซึ่งเชื่อว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้จะทำให้บุคลากรได้รับความรู้และทักษะในการดับเพลิงขั้นต้น พร้อมทั้งได้ทราบถึงขั้นตอน และสามารถปฏิบัติตามแผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยดังที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี สถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี มูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี มูลนิธิร่วมใจอุทัยธานี และชมรมกู้ภัยเมืองพระชนก ซึ่งส่งผลให้การฝึกซ้อมครั้งนี้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ