fbpx

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2565

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2565

14 ธ.ค. 65 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ปีที่ 1 โดยมีนายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้ทำการจัดตั้งบูธนิทรรศการ ประมวลภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลฯ และสาธิตการสอนช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ให้กับผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย