fbpx

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปและพระสงฆ์ ในโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์”

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปและพระสงฆ์ ในโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์”

7 ม.ค. 66 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องที่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดและพยาบาลวิชาชีพ จึงได้ร่วมมือกัน จัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไปและพระสงฆ์ ในโครงการ “ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล ๕ จังหวัดอุตรดิตถ์” ณ วัดมหาธาตุ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยในกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ มีประชาชนและพระสงฆ์ให้การตอบรับเข้าตรวจสุขภาพกันมากกว่า 70 ท่าน รายการตรวจครอบคลุม บริการวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลร่างกาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจน้ำตาลเบาหวาน ตรวจจอประสาทตา และตรวจเท้าเบาหวาน