fbpx

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดโครงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ถวายแด่คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดโครงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ถวายแด่คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดอุตรดิตถ์

9 ก.ย. 65 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ถวายแด่คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 ณ ห้องรับรอง โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โดยมีพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่ให้การตอบรับและเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตลอดทั้งวัน