fbpx

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 2 พบปะพูดคุยกับตัวแทนประกันและผู้เข้ารับบริการ พร้อมมอบบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

Share Post:

รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 2 พบปะพูดคุยกับตัวแทนประกันและผู้เข้ารับบริการ พร้อมมอบบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

9 ต.ค. 65 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิต จัดกิจกรรม “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ” ครั้งที่ 2 เพื่อพบปะพูดคุยกับตัวแทนประกันและผู้เข้ารับบริการ โดยมี นพ.วรัญญ์ เทียนส่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคุณกิตติ พจน์เพียรเลิศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส และ นพ.ธนากร มณีเจริญ อายุรแพทย์ นำเสนอศักยภาพของโรงพยาบาลให้แก่ตัวแทนประกันและผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ตัวแทนประกันประชาสัมพันธ์บอกต่อแก่ลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยภายในงานมีบูทกิจกรรมเพื่อสุขภาพให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจมวลร่างกาย วัดความดันโลหิต เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว โดยมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญแปลผลให้ภายในงาน และมีของรางวัลมากมายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม