fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วย โครงการหน่วยแพทย์อาสา ณ มหาวิหารร้อยปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วย โครงการหน่วยแพทย์อาสา ณ มหาวิหารร้อยปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี

11 ก.ย. 65 จ.อุบลราชธานี – นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วย โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ณ มหาวิหารร้อยปี หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

พิธีเปิดโครงการได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปริยัติสุธี รองเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และศาสตราจารย์คลินิคเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในวันนี้ ทางมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ป.ธ.พ.9) พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ได้มาร่วมช่วยกันน้อมถวายการตรวจสุขภาพและทำการรักษาให้กับทางคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี และคณะสงฆ์พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวนประมาณ 1,200 รูป และประชาชนอีกจำนวนมาก