fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล งาน “Sunpasit Run Super Half Marathon 2022”

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล งาน “Sunpasit Run Super Half Marathon 2022”

18 ก.ย. 65 จ.อุบลราชธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ออกหน่วยปฐมพยาบาล งานวิ่งประจำปี Sunpasit Run Super Half Marathon 2022 ที่จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ งานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งกำลังใจให้หมอโรงบาลใหญ่ เพื่อพัฒนาห้องผ่าตัด พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูงในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ปล่อยตัวนักวิ่ง Sunpasit Run Super Half Marathon 2022 ในครั้งนี้

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมส่งบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักวิ่งตามระยะทางพร้อมสแตนด์บายรถ Ambulance ทั้งนี้ผู้บริหาร โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้ร่วมเปิดงาน และได้เข้าร่วมการวิ่งในครั้งนี้ นำโดย นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และ นายแพทย์ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี