fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี รับรางวัล “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี รับรางวัล “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

19 ก.ย. 65 จ.อุบลราชธานี – นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบโล่ดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติว่าเป็น “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น” ประจำปี 2565 จากสำนักงานประกันสังคม อุบลราชธานี ซึ่งโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้รับโล่เกียรติคุณต่อเนื่องเป็นปีที่ 2