fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี มอบชุดยาสามัญ และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้กับโรงเรียนวิจิตราพิทยา จ.อุบลราชธานี

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี มอบชุดยาสามัญ และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้กับโรงเรียนวิจิตราพิทยา จ.อุบลราชธานี

11 พ.ย. 65 จ.อุบลราชธานี – โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มอบชุดยาสามัญ พร้อมเวชภัณฑ์ทำแผล ป้ายไวนิลจุดคัดกรอง ป้ายไวนิลจุดล้างมือ และสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ วิธีการล้างมือ 6 ขั้นตอน วิธีป้องกันโรค Covid-19 และอาการและวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับโรงเรียนวิจิตราพิทยา โดยมีนายวิทยา มีทองแสน รองผู้อำนวยการสถานศึกษารับมอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน