fbpx

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ EM พร้อมสาธิตการหมักน้ำจุลินทรีย์ EM

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์ EM พร้อมสาธิตการหมักน้ำจุลินทรีย์ EM

25 พ.ย. 65 จ.อุบลราชธานี – นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC พร้อมด้วยนายธนิกวิญญ์ ศรีนิธาโนทัย หัวหน้าแผนกสนับสนุนทั่วไป จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM โดยมีนายณฏฐพงษ์ พิมพ์โคตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมสาธิตวิธีการหมักน้ำจุลินทรีย์ EM ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่างถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้จุลินทรีย์ EM ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และสร้างสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ