fbpx

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ลงนามส่งต่อการรักษาด้านธาราบำบัด กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Share Post:

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ลงนามส่งต่อการรักษาด้านธาราบำบัด กับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14 พ.ย. 65 จ.พิษณุโลก – คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งต่อการรักษาด้านธาราบำบัด บริการสุขภาพและบริการวิชาการ (MOA) ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ กับ โรงพยาบาลพิษณุเวช ณ อาคารธาราบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพิษณุเวช:

  1. นพ.สมคิด อุดมกิจมงคล (ผอ.รพ.)
  2. นพ.วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน (รองผอ.รพ.)
  3. คุณอนงค์นาฎ เมฆประยูร (ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ)

ผู้บริหารที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี: 

  1. คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน (ผอ.บริหาร)
  2. คุณกิตติ พจน์เพียรเลิศ (ผจก.การตลาดอาวุโส)
  3. คุณจุฬาลักษณ์ ทะนันไชย (ผจก.ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)
  4. คุณพงศธร แก้วดี (หน.แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกิจกรรมบำบัด)