fbpx

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก และ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ รวมทีมออกสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานพันธมิตรในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

Share Post:

รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก และ รพ.พิษณุเวช อุตรดิตถ์ รวมทีมออกสวัสดีปีใหม่ หน่วยงานพันธมิตรในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์

10 ม.ค. 66 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก และ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC รวมทีมออกสวัสดีปีใหม่ บริษัทประกันในจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดย นพ.วรัญญ์  เทียนส่ง รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โดยเข้าพบ ผู้บริหารบริษัทประกันในจังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งหมด 7 บริษัท ได้แก่ บริษัทเอไอเอ สำนักงานคุณสัมฤทธิ์ ชัยวรรณ บริษัทเอไอเอ สำนักงานคุณอัญชิษฐา วันเที่ยง บริษัทไทยประกันชีวิต บริษัทไทยสมุทร ประกันชีวิต บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต บริษัทวิริยะประกันภัย (ประกันอุบัติเหตุนักเรียน) และบริษัทสยามสไมล์ (ประกันอุบัติเหตุนักเรียน) โดยการเยี่ยมเยียมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากบริษัทต่าง ๆ เป็นอย่างดี