fbpx

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เครือโรงพยาบาล ที่ให้คุณมากกว่าการรักษา

Share Post:

พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เครือโรงพยาบาล ที่ให้คุณมากกว่าการรักษา

“องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม”

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้การดูแลของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) มุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศน์ของการให้บริการทางสุขภาพอย่างครบวงจร การพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านการรักษา ประกอบกับขยายการเข้าถึงการสาธารณสุขที่ดีไปสู่ชุมชน

พริ้นซ์ มากกว่ารัก(ษา) !

เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ของเรา มีแพ็กเกจบริการทางการแพทย์* ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2565 นี้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพองค์รวม หรือการตรวจเช็คความเสี่ยงโรคร้ายต่าง ๆ เพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพระยะยาว และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

*ทั้งนี้ แพ็กเกจ และโปรโมชันต่าง ๆ อาจมีค่าใช้บริการและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พริ้นซ์ มากกว่ารัก(ษา) ได้ที่โรงพยาบาลในเครือที่ท่านประสงค์เข้ารับบริการได้โดยตรง ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ไลน์ หรือว่าช่องทางเฟซบุ๊กของแต่ละโรงพยาบาล

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์: