fbpx

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม English Camp โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

Share Post:

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม English Camp โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

1 ก.ย. 65 จ.อุบลราชธานี — โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนกิจกรรม English Camp โดยมอบน้ำดื่ม นม เจลแอลกอฮอล์และตู้ยาสามัญพร้อมยาจำนวน 5 ตู้ ให้แก่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้นักเรียน พร้อมทั้งให้ความรู้โรคมือ เท้า ปาก ตลอดจนวิธีป้องกันเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลโรค มือ เท้า ปาก ที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กในจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้