fbpx

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดข้อเข่า-ข้อสะโพก เป็นภาวะที่พบบ่อย แนะฟื้นฟูผู้ป่วยเฉพาะราย ตามแนวทาง Kaigo-Do ของญี่ปุ่น

นอกจากการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแล้ว การฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะการเดิน

นายเสกศิษฎ์ เกตุโต หัวหน้านักบำบัด ศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery and Elder Care ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เล่าถึง ความสำคัญของการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ว่า “เราอาจพบปัญหาการใช้งาน ‘ข้อเทียม’ หลังการผ่าตัด เช่น ข้อเทียมหลุด กระดูกหักบริเวณรอบ ๆ ข้อเทียม ข้อเทียมชำรุด ขายาวไม่เท่ากัน กล้ามเนื้อรอบเข่า-รอบสะโพกอ่อนแรง การเคลื่อนไหวถูกจำกัด เสี่ยงต่อการหลุดของข้อสะโพก ความเจ็บปวดหลังผ่าตัดจากการปฏิบัติตนไม่เหมาะสม รวมถึงขาดการทำการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้การรักษาไม่เกิดผลตามเป้าหมาย”

การฟื้นฟูหลังการผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกอย่างเหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญ

ดังนั้น การทำการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญ ที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว อีกทั้งสามารถทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการเคลื่อนไหวในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น

ศาสตร์ฟื้นฟูแบบ ไคโก-โดะ ที่ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care คืออะไร

ศูนย์ฟื้นฟู PNKG Recovery and Elder Care ของเรา มีการประยุกต์ใช้ศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) ซึ่งเป็นศาสตร์การฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่นในการฟื้นฟู โดยศาสตร์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของการมีชีวิต พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองภายใต้การดูแลจากครอบครัวอย่างใกล้ชิด โดยครอบครัวจะให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเฉพาะสิ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถทำเองได้เท่านั้น ดังนั้นการออกแบบแผนการดูแลฟื้นฟูจึงเป็นการวางแผนรายบุคคล เนื่องจากความแตกต่างของเป้าหมายและภูมิหลังของผู้ป่วยแต่ละราย

อีกทั้งดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งการให้บริการทางด้านจิตวิทยา การปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้ป่วย และการประสานความร่วมมือศูนย์กายอุปกรณ์ชั้นนำของประเทศ (Center of Excellence for Prosthetics and Orthotics; CEPO) สำหรับจัดหากายอุปกรณ์ที่เหมาะสม และให้การดูแลติดตามผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เหมาะสมกับสถาณการณ์โรคในปัจจุบัน

5 หัวใจหลักของการฟื้นฟูแบบ Kaigo-Do

สำหรับศาสตร์การฟื้นฟูแบบไคโก-โดะ (Kaigo-do) เป็นการฟื้นฟูทางกายภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การปรับสภาพจิตใจ ฯลฯ เพื่อสร้างสมดุลย์ในการฟื้นฟูร่างกาย โดยมี 5 หัวใจหลักของการฟื้นฟูแบบ Kaigo-Do ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย:

  1. ดื่มน้ำในปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน
  2. การได้ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ฝึกทำกิจกรรมเดินวันละ 2 กิโลเมตร
  3. โภชนาการ ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่นักโภชนาการออกแบบและแนะนำ
  4. การดูแลเรื่องการขับถ่ายให้เป็นไปตามธรรมชาติ
  5. การพิจารณาลดยาโดยแพทย์เมื่อสภาวะร่างกายเข้าสู่เกณฑ์ดี

ที่สำคัญผู้ป่วยจะได้รับการดูแลด้วยวิธีการไคโกโดะ (Kaigo-Do) ซึ่งเป็นวิธีการดูแลแบบฉบับญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยขยับร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้การดูแลอย่างใกล้ชิดในแบบแผนการฟื้นฟูเฉพาะบุคคล (Intensive Personalized Care Plan)
หากท่านมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ PNKG Recovery and Elder Care ชั้น 2 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:30 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ (ปิดบริการวันอาทิตย์) โทร. 080-910-2124 หรือคลิกที่นี่เพื่อพูดคุยกับทีมผู้เชี่ยวชาญผ่านไลน์