fbpx

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมประชุมอำเภอจังหวัดลำพูนประจำเดือนตุลาคม 65

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมประชุมอำเภอจังหวัดลำพูนประจำเดือนตุลาคม 65

6 ต.ค. 65 จ.ลำพูน – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน เข้าร่วมประชุมอำเภอจังหวัดลำพูนประจำเดือนตุลาคม 65 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการบริการของโรงพยาบาลฯ และสิทธิการรักษาต่าง ๆ ซึ่งมีความครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาให้แก่ผู้นำชุมชน อันได้แก่ สิทธิการรักษาด้วยประกันชีวิต สิทธิการรักษาด้วยประกันสังคม สิทธิการรักษาด้วยบัตรทอง (รพ.ศิริเวช) สิทธิรักษาข้าราชการผู้ป่วยในเบิกตรงกรมบัญชีกลาง (รพ.ศิริเวช)

ซึ่งทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน มีการให้บริการการรักษาที่โด่ดเด่นหลายแขนง เช่น บริการแพทย์เด็กประจำโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์รักษาทางด้านหัวใจและหัวใจเด็ก การให้บริการรักษาผ่าตัดต้อกระจกซึ่งไม่ต้องรอคิวผ่าตัดรักษานาน การให้บริการรักษาด้วยเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้องในโรคต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งผู้ที่ประสงค์เข้ารับการรักษาพยาบาลในพื้นที่ภาคเหนือ อาทิ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ สามารถปรึกษาสอบถามในเรื่องของการใช้สิทธิฯต่าง ๆ ได้ที่ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน และ รพ.ศิริเวชลำพูน ได้ที่เบอร์ 053-582888 ต่อ 592001 ถึง 3 หรือ Line : @princlpn