fbpx

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกับ ทีมส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง ออกหน่วย ตรวจสุขภาพ-สายตา ให้คนในชุมชนตำบลเวียงยอง

Share Post:

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ร่วมกับ ทีมส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง ออกหน่วย ตรวจสุขภาพ-สายตา ให้คนในชุมชนตำบลเวียงยอง

13 ก.ย. 65 จ.ลำพูน – ทีมส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงยอง ร่วมกับทีมส่งเสริมสุขภาพ รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่เข้าเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงยอง จ. ลำพูน เพื่อตรวจสุขภาพ และคัดกรองสายตาให้กับคนในตำบลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคต้อกระจกที่มีโอกาสพบได้มากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งปัจจุบัน รพ.พริ้นซ์ ลำพูน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาดวงตาเฉพาะทาง สามารถใช้สิทธิการรักษาราชการเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง (ในรพ.ศิริเวชลำพูน), สิทธิการรักษาด้วยบัตรทอง (ในรพ.ศิริเวชลำพูน) และอื่น ๆ ได้ โดยสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ลำพูนเพื่อผ่าตัดรักษาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-582-888 ต่อ 592001 หรือ 592002, 592003