fbpx

ไขข้อสงสัย: การรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้านคืออะไร

Share Post:

ไขข้อสงสัย: การรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้านคืออะไร

การรักษาแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้าน (Outpatient with Self Isolation) เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการรักษาหากได้รับเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น 

หลายคนอาจสงสัยว่า การรักษาโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวที่บ้าน กับ Home Isolation ‘เหมือน’ หรือ ‘แตกต่าง’ กันอย่างไร เนื่องจากฟังดูเผิน ๆ ก็คือการรักษาโดยการกักตัวที่บ้านเหมือนกัน วันนี้เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะมาช่วยคุณหาคำตอบให้ข้อสงสัยดังกล่าว

รักษาแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัว คืออะไร?

การรักษาแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการแยกกักตัวเป็นวิธีการรักษาแบบทางเลือก สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อมในการพักรักษาตัวที่บ้าน โดยขึ้นกับ ความสมัครใจ ของผู้ติดเชื้อเป็นสำคัญ

วิธีการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 รูปแบบดังกล่าว มีมาตรการคือ “เจอ แจก จบ”

 • เจอ: เจอการติดเชื้อโควิด-19
 • แจก: แจกยาตามอาการ
 • จบ: ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระบบการรักษาภายใต้การดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์

เงื่อนไขคัดกรองการเข้ารับบริการ มีอะไรบ้าง?

 • หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อ ให้ประเมินอาการตนเอง
 • หากมีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้ทำการตรวจ ATK ด้วยตนเอง
 • หากผลเป็นบวก ให้โทรสายด่วน 1330 หรือ ARI/PUI Clinic เพื่อประเมินภาวะเสี่ยงและความพร้อม
 • หากไม่มีภาวะเสี่ยง และมีความพร้อม สามารถรับบริการแบบผู้ป่วยนอก แยกกักตัวที่บ้านได้
 • หากมีภาวะเสี่ยง และมีอาการไม่มาก สามารถเข้าสู่ระบบการดูแลแบบ Home Isolation (HI) Community Isolation (CI) Hotel Isolation (Hospitel) ตามความสมัครใจ
 • หากมีภาวะเสี่ยง และมีอาการรุนแรง จะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

แตกต่างจากการรักษาแบบ Home Isolation อย่างไร?

โดยทั่วไป การรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกร่วมกับการกักตัวแยกที่บ้าน และการรักษาแบบ Home Isolation ค่อนข้างมีความคล้ายกัน แต่จะแตกต่างกัน ดังนี้:

 • ผู้ป่วยนอกร่วมกับการกักตัวแยกที่บ้าน จะมีบุคลากรทางการแพทย์โทรติดตามอาการครั้งเดียวที่ 48 ชั่วโมง ในขณะที่ผู้ป่วยใน Home Isolation จะมีบุคลากรทางการแพทย์โทรติดตามอาการทุกวัน เป็นเวลา 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ
 • ผู้ป่วยนอกร่วมกับการกักตัวแยกที่บ้าน จะไม่ได้รับอุปกรณ์ตรวจประเมินต่าง ๆ และจะไม่ได้รับอาหารระหว่างช่วงกักตัว เหมือนกับผู้ป่วยใน Home Isolation

* ทั้งนี้การให้บริการขึ้นกับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านประสงค์เข้ารับบริการโดยตรง

อ้างอิง: กรมการแพทย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 65)