fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตตนเองและคนรอบข้าง

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อองค์ความรู้ในการช่วยชีวิตตนเองและคนรอบข้าง

26 ส.ค. 65 จ.พิษณุโลก – รพ.พิษณุเวช พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (first aid and bls) ให้กับบริษัท ซีเอ็นพีซี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมฉุกเฉินและอุบัติเหตุ เพื่อให้เข้าใจเรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความตระหนักรู้ถึงเรื่องการดูแลและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลช่วยชีวิตคนรอบข้างอีกด้วย