fbpx

‘พิษณุเวช อุตรดิตถ์’ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE SEMINAR ครั้งที่ 3 นำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูงแก่ตัวแทนประกันพันธมิตร

Share Post:

‘พิษณุเวช อุตรดิตถ์’ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE SEMINAR ครั้งที่ 3 นำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูงแก่ตัวแทนประกันพันธมิตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ นำโดย นายแพทย์วรัญญ์ เทียนส่ง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล จัดกิจกรรม OPEN HOUSE SEMINAR ครั้งที่ 3 พร้อมนำเสนอศักยภาพการรักษาขั้นสูงของโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ปี 2022 อาทิศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง ศูนย์เปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์โรคเรื้อรัง พร้อมกับแพ็กเกจของโรงพยาบาล กับตัวแทนประกันพันธมิตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาการบริการที่ดีด้วยหัวใจ โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ