fbpx

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ร่วมกับเทศบาลเวียงยองออกหน่วยจิตอาสาปันน้ำใจผู้สูงอายุ

Share Post:

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ร่วมกับเทศบาลเวียงยองออกหน่วยจิตอาสาปันน้ำใจผู้สูงอายุ

24 สค. 2565 จ.ลำพูน – ทีม HHC รพ.พริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมกับเทศบาลเวียงยอง ออกหน่วยโครงการจิตอาสาปันนำ้ใจผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง ลำพูน จำนวน 40 คน