fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพที่ชุมชนพันปี – กลุ่มแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้ห่างไกลโรค

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพที่ชุมชนพันปี – กลุ่มแอโรบิค เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้ห่างไกลโรค

วันที่ 24 ส.ค. 2565 จ.พิษณุโลก – รพ.พิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยทีมสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้บริการตรวจองค์ประกอบร่างกาย ในโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดเสี่ยงความดันฯ เบาหวาน ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก (ศูนย์สุขภาพชุมชนพันปี-กลุ่มแอโรบิก)