fbpx

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่ตำบลพลายชุมพล

Share Post:

‘พิษณุเวช พิษณุโลก’ ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่ตำบลพลายชุมพล

นที่ 24 ส.ค. 2565 จ.พิษณุโลก – รพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลกในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ โดยทีมสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ให้บริการตรวจองค์ประกอบร่างกายและวิทยากรสร้างเสริมสุขภาพในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับเทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก กล่าวเปิดพิธีโดยนายสมชาย สุขป้อม นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล