fbpx

‘พิษณุเวช อุตรดิตถ์’ ร่วมส่งบุคลากรการแพทย์สนับสนุนกิจกรรมประเพณีประจำปีของม.ราชภัฎอุตรดิตถ์

Share Post:

‘พิษณุเวช อุตรดิตถ์’ ร่วมส่งบุคลากรการแพทย์สนับสนุนกิจกรรมประเพณีประจำปีของม.ราชภัฎอุตรดิตถ์

20 ส.ค. 65 จ.อุตรดิตถ์ – โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์จัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกิจกรรม “สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์” ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 65 โดยมี รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยขบวนกิจกรรมเดินประเพณี โดยจุดเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก ผ่านไปยังซุ้มประตูเมืองลับแล และจุดหมายปลายทางที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร เพื่อเข้าสักการะพระแท่นศิลาอาสน์ จากนั้นเป็นพิธีรับสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สายรัดข้อมือ ริสแบนด์) ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับนักศึกษา สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการเดินย้อนรอย เส้นทางเสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เส้นทางจากหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก – อำเภอลับแล-วัดพระแท่นศิลาอาสน์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เทียบโอน รวมถึงรุ่นพี่ จากทุกคณะและวิทยาลัย จำนวนกว่า 2,000 คน