fbpx

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ร่วมงาน ‘เทศกาลลำใยลำพูนฯ’ พร้อมสนับสนุนรถพยาบาลดูแลชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง หนุนเข้าร่วมงานสุดยิ่งใหญ่

Share Post:

‘พริ้นซ์ ลำพูน’ ร่วมงาน ‘เทศกาลลำใยลำพูนฯ’ พร้อมสนับสนุนรถพยาบาลดูแลชาวลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง หนุนเข้าร่วมงานสุดยิ่งใหญ่

8 ส.ค. 65 จ.ลำพูน – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ ได้เข้าร่วมและสนับสนุนงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 14 ใน “เทศกาลลำใยลำพูน และมหกรรมสินค้าลดราคาค่าครองชีพ ประจำปี 2565”ระหว่างวันที่ 8 – 10 ส.ค. 65 ณ บริเวณข้างร้านเม่งฮวดการเกษตร ถ.ลำพูน-ดอยติ บ้านแม่สารป่าแดด ต.เวียงยอง จ.ลำพูน
โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนได้ให้การสนับสนุนความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้าชมงานโดยมีรถปฐมพยาบาล (Ambulance) ที่มีประสิทธิภาพระดับ Mobile CCU* “เปรียบเสมือนใกล้เคียงห้อง ICU เคลื่อนที่” และสนับสนุนรางวัลให้กับเวทีการประกวดธิดาดวงดีและแฟนซีลำใย ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 65 ซึ่งโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนสนับสนุนเรื่องสิทธิเสรีภาพของเพศทางเลือก (LGBTQ) อีกด้วย
*รถ Mobile CCU เป็น รถอภิบาล รองรับได้ถึงขั้นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ภายในรถติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (EKG Monitor) เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือด ดั้งนั้น Mobile CCU จึงเสมือนกับ ห้อง ICU เคลื่อนที่ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

พริ้นซ์ลำพูน #PRINC #PRINCIPALHEALTHCARE