fbpx

‘รพ.พริ้นซ์ ลำพูน’ ส่งต่อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 430 Vial ร่วมดูแลสุขภาพชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

Share Post:

‘รพ.พริ้นซ์ ลำพูน’ ส่งต่อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 430 Vial ร่วมดูแลสุขภาพชาวจังหวัดอุตรดิตถ์

2 สิงหาคม 2565 จ.ลำพูน – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูนในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น จึงมอบวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา จำนวน 430 Vial ให้แก่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนชาวอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีแพทย์หญิงกนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ร่วมให้บริการและกระจายโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่ประชาชนทั่วไป ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน