fbpx

‘พริ้นซ์ อุทัยธานี’ จัดประกวดวาดภาพ “MY MOM IS MY HERO”
และจัดสัมมนาในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพตามวัย ให้สดใส ง่ายนิดเดียว”

Share Post:

‘พริ้นซ์ อุทัยธานี’ จัดประกวดวาดภาพ “MY MOM IS MY HERO”
และจัดสัมมนาในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพตามวัย ให้สดใส ง่ายนิดเดียว”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ ระบายสีในหัวข้อ “MY MOM IS MY HERO” และสัมมนาในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพตามวัย ให้สดใส ง่ายนิดเดียว” โดยนายแพทย์กิตติชัย อุรุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี, ร.อ.นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ผู้ช่วยผอ.รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และพจ.ชอรดา จุลภาค แพทย์แผนจีน ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 รพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี โดยมีประชาชนผู้ใช้บริการหลากหลายวัยและอาชีพร่วมงานอย่างคึกคัก