fbpx

‘พริ้นซ์ ปากน้ำโพ’ กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “รักเปลี่ยนแปลง หรือ ฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป”

Share Post:

‘พริ้นซ์ ปากน้ำโพ’ กิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “รักเปลี่ยนแปลง หรือ ฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป”

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ลานกิจกรรม รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “รักเปลี่ยนแปลง หรือ ฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป”โดยร.อ.นพ.สุรชา ลีลายุทธการ ผู้ช่วยพวกในการโรงพยาบาลรพ.พริ้นซ์ อุทัยธานี และแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมบริการตรวจสุขภาพฟรี ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และตลาดนัดสินค้าสุขภาพ เพื่อให้บริการประชาชนที่สนใจในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของภาวะฮอร์โมน ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป