fbpx

โรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ จับมือ ‘รพ.บำรุงราษฎร์’ เปิดตัว ‘ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน’ ปักธงฮับ (Hub) รักษามะเร็งในภาคเหนือตอนล่าง

Share Post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

โรงพยาบาล ‘เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ จับมือ ‘รพ.บำรุงราษฎร์’ เปิดตัว ‘ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน’ ปักธงฮับ (Hub) รักษามะเร็งในภาคเหนือตอนล่าง

วันนี้ (9 ก.พ. 65) ในงานพิธีเปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน รพ.พิษณุเวช นายธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ในนามโรงพยาบาลเครือ ‘พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในเครือ ‘พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ ที่ร่วมมือกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เปิด ‘ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน’ รพ.พิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ โดยระบุว่าเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการขยายการรักษาโรคมะเร็งแบบองค์รวมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มั่นใจสามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ ครบวงจร ในราคาที่จับต้องได้ และทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปไกล ให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร ขณะเดียวกันมีแผนขยายไปยังโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และรพ. อื่น ๆ ของเครือฯในอนาคตด้วย
ขณะที่ ภญ.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ในนามของบำรุงราษฎร์ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และโรงพยาบาลพิษณุเวช ที่ได้เห็นความสำคัญของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในการเปิดศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซันในครั้งนี้ นับว่าเป็นการนำจุดแข็งด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็งฮอไรซันของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาต่อยอดภายใต้โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยในพื้นที่ของโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้เข้าถึงการรักษามะเร็งที่มีมาตรฐาน ทั้งในส่วนกระบวนการรักษา ยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่าง AI ตลอดจนประสบการณ์และความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงสหสาขาวิชาชีพทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของบำรุงราษฎร์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการรักษาในระดับจตุตถภูมิ (Quaternary Care) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence) เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากและโรคซับซ้อนได้อย่างครอบคลุมทุกโรค
ด้าน นายแพทย์สมคิด อุดมกิจมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ กล่าวว่าโรงพยาบาลพิษณุเวชได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายขอบเขตการให้บริการของการรักษามะเร็งแบบองค์รวม และขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูง ในราคาที่จับต้องได้ โดยก่อนหน้านี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาพื้นที่ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องการบริการการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งถือเป็นโรคเฉพาะทางที่ต้องใช้การวินิจฉัย และรักษาอย่างครบวงจร เชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดในการรักษาพยาบาลให้กับคนในแถบภาคเหนือตอนล่าง พร้อมกันนี้กลุ่มพิษณุเวช เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ยังมีโรงพยาบาลอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร และโรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ ที่พร้อมรับดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องรับบริการการรักษาขั้นสูง และต้องใช้เครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยโดยนำจุดแข็ง 4 ด้านมาเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย ขณะเดียวกันศูนย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์รับผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลอื่น ๆ ในพื้นที่ที่ต้องการส่งผู้ป่วยที่เกินกำลังรักษามายัง ‘ศูนย์มะเร็งพิษณุเวชฮอไรซัน’ และส่งตัวกลับที่โรงพยาบาลต้นทางเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เพื่อให้การดูแลรักษาครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง การส่งต่อ รักษาจนถึงการติดตามผล จนกระทั่งผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขณะที่ คุณสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ผู้อำนวยการด้านบริหาร บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก กล่าวถึง โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ เป็นการดำเนินงานร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องเงินทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และรายได้ โดยบำรุงราษฎร์ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลพันธมิตร เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ มีการจัดทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยให้การรักษาตามแนวทางของ รพ. บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตามมาตรฐานของโรงพยาบาลพันธมิตร ในราคาที่เข้าถึงได้และสอดคล้องกับการให้บริการคนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ปัจจุบันโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ มีจำนวน 12 แห่งใน 11 จังหวัด กระจายอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งรพ.พิษณุเวช จ.พิษณุโลก ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เป็นที่ตั้งของศูนย์มะเร็งฮอไรซันในต่างจังหวัด ภายใต้โมเดล ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’ และยังช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้เข้าถึงบริการการแพทย์ขั้นสูง และครบวงจร อย่างไรก็ตาม ศูนย์มะเร็งพิษณุเวช ฮอไรซัน รพ.พิษณุเวช ด้วยความร่วมมือของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ รพ.บำรุงราษฎร์ โดย ‘บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก’