fbpx

PRINC จัดกิจกรรม นักลงทุนพบผู้บริหาร (Company Visit) พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนของทางเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

Share Post:

PRINC จัดกิจกรรม นักลงทุนพบผู้บริหาร (Company Visit) พร้อมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืนของทางเครือโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 65 สมุทรปราการ – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรม “นักลงทุนพบผู้บริหาร” จัดโดย PRINC ร่วมกับสำนักข่าวมิติหุ้น พร้อมนักลงทุน 50 ชีวิต ร่วมใน Company Visit โดยมี คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, ดร.อัจฉรา รัตนพันธุ์ศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและธุรการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด, นางสาวอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและงานด้านความยั่งยืน พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารจากสำนักข่าวมิติหุ้น คุณรณกฤต สารินวงศ์ พาทีมนักลงทุน 50 ชีวิตร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 5 ห้องปันสุข โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการ Care the Whale ขยะล่องหน

ในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากคณะผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ รูปแบบการดำเนินกิจการ และผลประกอบการแล้ว ยังได้แสดงถึงจุดยืนกรอบการดำเนินการขององค์กรที่คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยพัฒนาแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) มุ่งสู่การเป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ด้วยการนำผู้ลงทุนเยี่ยมชม สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ณ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ 

กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บมจ.สหพัฒนพิบูล, บมจ.โอสถสภา, และโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิในเครือ PRINC โดยมีเป้าหมายในการสร้างสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมให้กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ในเรื่องการบริหารจัดการขยะสนับสนุนแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ในระดับชุมชน พร้อมกับช่วยเหลือค่าครองชีพของคนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่ นำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งให้กับสถานีขยะล่องหนฯ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อสะสมคะแนนแลกของอุปโภคบริโภค และสินค้าเพื่อสุขภาพ วัคซีนให้กับคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า  นอกจากนี้ผู้ลงทุนยังได้เรียนรู้วิธีการแยกขยะ กระบวนการ Upcycle และ Recycling ของขยะในประเภทต่าง ๆ กับ สถานีขยะล่องหนอีกด้วย