fbpx

คณะผู้บริหาร ‘พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ และ ‘รพ.พริ้นซ์ อุบล’ เยี่ยมและกระชับความสัมพันธ์กับ ‘รพ.พิบูลมังสาหาร’ พร้อมร่วมปลูกกัญชาทางการแพทย์

Share Post:

คณะผู้บริหาร ‘พริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์’ และ ‘รพ.พริ้นซ์ อุบล’ เยี่ยมและกระชับความสัมพันธ์กับ ‘รพ.พิบูลมังสาหาร’ พร้อมร่วมปลูกกัญชาทางการแพทย์

23 มี.ค. 65 อุบลราชธานี – นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยงและงานบริหารคุณภาพ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และ นพ. ปิยวัฒน์ จิรัปปภา รองผู้อำนวยการฯ นำ พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยม นพ.ทนง คำศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร และ นายณัฐกฤตย์ เสงี่ยมศักดิ์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง ช่องเม็ก และร่วมพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ ที่ได้รับการอนุมัติฯให้สามารถปลูกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ พื้นที่แปลงปลูก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี