fbpx
ฝีดาษลิง

ไขข้อสงสัย: นิยามผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคฝีดาษลิง มีอะไรบ้าง?

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง ที่กำลังเป็นประเด็นพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ ประเทศไทยเริ่มมีมาตรการตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ เป็นที่เรียบร้อย

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการคัดกรองโรค รวมถึงมาตรการการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

เริ่มกรองโรคฝีดาษลิงสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงภายในประเทศ หลังพบการแพร่ระบาดแล้วในหลายประเทศ ขณะนี้ กรมควบคุมโรค โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เริ่มให้บริการคัดกรองโรคฝีดาษลิงสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ ผ่านระบบ Thailand Pass ซึ่งจะช่วยให้ตรวจจับกลุ่มเสี่ยงได้รวดเร็วขึ้น

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคภายในประเทศ คือ เน้นการติดตามเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประเทศในแถบทวีปแอฟริกากลาง เช่น ไนจีเรีย และคองโก และประเทศในยุโรปที่มีการแพร่ระบาดภายในประเทศแล้ว ซึ่งเมื่ออยู่ที่สนามบินในประเทศต้นทางอาจจะยังไม่แสดงอาการ แต่เมื่อมาถึงประเทศไทย อาจมีอาการได้

นิยามผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคฝีดาษลิง มีอะไรบ้าง?

  • มีไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส หรือประวัติมีไข้ร่วมกับมีอาการหนึ่งอาการ ได้แก่ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง และต่อมน้ำเหลืองโต
  • มีผื่นกระจายตามลำตัว มีลักษณะเป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด
  • เดินทางมาจาก หรืออาศัยอยู่ในประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคในประเทศภายใน 21 วัน

เราสามารถป้องกันโรคฝีดาษลิง ได้อย่างไร?

  • ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการคัดกรอง
  • เลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อหรือสัตว์ป่า
  • เลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ
  • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ

อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง ที่นี่

กรณีที่ท่านเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

อ้างอิง: กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)