fbpx

กรมวิทย์ฯ เตรียมพร้อมวินิจฉัยโรคและรับรองคุณภาพวัคซีนฝีดาษ พร้อมรับมือหากมีการระบาดโรคฝีดาษลิง

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อม ทั้งการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อในคน และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนฝีดาษหรือไข้ทรพิษ (Smallpox) เพื่อให้การรับรองคุณภาพวัคซีนที่จะนำมาใช้ในการป้องกันโรค

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และวัคซีน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เตรียมการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Real-time  PCR ระยะเวลาการตรวจ 24 – 48 ชั่วโมง และการตรวจลำดับนิวคลิโอไทด์ ด้วยเทคนิค DNA Sequencing ระยะเวลาการตรวจ 4 – 7 วัน

ในส่วนของการรับรองคุณภาพวัคซีน สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ทั้งด้านความปลอดภัย ด้านเคมี-ฟิสิกส์ และความแรง เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย หากมีการนำเข้าวัคซีนอย่างเร่งด่วนจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที 

นายแพทย์ศุภกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ หรือฝีดาษคน สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิง ได้ถึง 85% แต่เนื่องจากโรคฝีดาษคน ถูกกำจัดไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จึงเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปีแล้วที่ไม่มีการฉีดวัคซีนชนิดนี้

แต่อย่างไรก็ตาม วัคซีนก็ยังมีการผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ และป้องกันโรคฝีดาษลิง ซึ่งสหรัฐอเมริกามีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคฝีดาษคน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (Live Attenuated Vaccine) ได้แก่ วัคซีน Imvamune (Imvanex หรือ Jynneos) ของบริษัท Bavarian Nordic และวัคซีน ACAM2000 ของบริษัท Acambis ซึ่งวัคซีนทั้งสองได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสหรัฐอเมริกา (FDA) เป็นที่เรียบร้อย

การรักษาหากได้รับเชื้อฝีดาษลิง

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า ปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาเฉพาะ ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค ของประเทศสหรัฐอเมริกา (US-CDC) ได้แนะนำให้ควบคุมโรคโดยใช้ยารักษาโรคไข้ทรพิษ  ได้แก่ Tecovirimat (ST-246), Cidofovir และ Brincidofovir รวมถึงการให้แอนติบอดีเสริมภูมิต้านทานสำเร็จรูปชื่อ Vaccinia Immune Globulin (VIG) สำหรับรักษาผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ หรือผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรุนแรง ทั้งนี้ยาดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการติดตามประเมินประสิทธิภาพ

แม้ว่าประเทศไทย ยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง แต่เราก็ควรเรียนรู้สาเหตุ และอาการเบื้องต้น ตลอดจนวิธีการรักษา และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง ที่นี่

อ้างอิง: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)