fbpx

คำถามที่พบบ่อย ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (ล็อตแรก) |

1. Staffed with highly experienced & highly qualified medical and healthcare practitioners
2. Enabled by state-of-the-art diagnostic and medical/surgical equipment
3. To provide our patients with safe, effective, appropriate and meaningful healthcare environment
4. To provide financial satisfaction to it shareholders

“Moderna
FAQ”

อัปเดต 4 ตุลาคม 2564

คำตอบ: ท่านจะต้องเป็นผู้ที่เคยจองและชำระเงินกับโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มาแล้วในล็อตแรกเท่านั้น โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งลงทะเบียนผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้เพื่อนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน และทำการจองวันและนัดหมายเวลาที่ต้องการเข้ารับวัคซีน ผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ สามารถทำการ ตรวจสอบสิทธิได้ที่ www.register.princhealth.com

คำตอบ: ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนและนัดหมายวันเวลาผ่านแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อความสะดวกสบายและความรวดเร็วในกระบวนการรับวัคซีน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้ คลิกลิงก์ที่ท่านได้รับผ่าน SMS เพื่อเข้าสู่หน้าการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน (1 โดส ต่อ 1 ข้อความ และหากจองให้ท่านอื่น ท่านก็จะได้รับ SMS ตามจำนวนจอง โดยแต่ละข้อความ จะมีลิงก์ที่มีรหัสเฉพาะตัว จึงสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียว)
 2. สำหรับ ผู้ที่ต้องการรับ Full Dose (ท่านเดียวสองเข็ม) ต้องนำเข้าข้อมูลชื่อของท่านจำนวน 2 ลิงก์ 
 3. กรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนตามความจริงให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว” และกด “ยืนยัน”
 4. เมื่อทำงานลงทะเบียนเสร็จสิ้น ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ เพื่อจองวันและเวลาเข้ารับวัคซีน

คำตอบ: หลังจากนี้ต้องรอจนกว่าทางโรงพยาบาลจะทราบกำหนดการที่ชัดเจนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนนัดหมายวันและเวลารับวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ซึ่งหลังจากนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ แล้วสร้างบัญชีใหม่ ไว้รอได้เลย แต่ท่านจะยังไม่สามารถเข้าไปทำรายการเลือกวันและเวลาเข้ารับวัคซีนกับทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ได้

คำตอบ: กรณีขั้นตอนนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน (ด้วยตนเอง) หากท่านใดไม่สะดวก ท่านสามารถให้บุคคลอื่นกรอกข้อมูลให้ท่านได้เช่นเดียวกัน และกรอกเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่ทำการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน เพื่อความสะดวกในการรอรับ SMS เพื่อแจ้งทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ต่อไป

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่ประจำ จุดให้บริการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับวัคซีน ได้ตามโรงพยาบาลในเครือฯแต่ละแห่ง 

ทั้งนี้ในขั้นตอนการนัดหมายวันและเวลารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ท่านสามารถถ่ายเอกสารบันทึกภาพหน้าจอ คูปองนัดหมายรับวัคซีน ที่ระบุรหัสการจอง พร้อมข้อมูลวันและเวลาที่ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่านผู้รับวัคซีนมายื่นเข้ารับวัคซีนในวันนัดหมายได้

คำตอบ: สามารถทำได้ จนกระทั่งก่อนวันนัดหมายรับวัคซีน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

 1. กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ แต่ต้องแก้ไขวันและเวลาเข้ารับวัคซีน: ท่านสามารถยกเลิกนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนเดิมผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ และทำการเลือกวันและเวลานัดหมายใหม่ที่ยังว่างอยู่ได้เลยทันที
 2. กรณีท่านไม่พบข้อมูล หรือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับวัคซีน หรือต้องการแก้ไขข้อมูลผู้รับวัคซีน: ท่านสามารถกรอกรายละเอียดผ่านทาง พร้อมแนบหลักฐานผ่านเว็บไซต์: https://booking.princhealth.com/psuv-moderna-request หรือยื่นความประสงค์ที่โรงพยาบาล โดยนำเอกสารแสดงความประสงค์ ดาวน์โหลดได้ที่ https://booking.princhealth.com/request-change 
  • พร้อมแนบหลักฐานยื่นแก่เจ้าหน้าที่ ในวันที่มีนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน ดังนี้
 3. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) ของผู้รับวัคซีน
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม พร้อมระบุว่า “ใช้ในการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เท่านั้น” พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
 5. หลักฐานภาพบันทึกหน้าจอ การจองสิทธิ์ เอกสารหลักฐานการจอง หรือรหัสการจอง

ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเฉพาะบุคคลที่ประสงค์โอนสิทธิ์ ที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนและนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ผ่าน QueQ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

คำตอบ: ท่านจะได้รับ SMS แจ้งเตือนผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ลงทะเบียนไว้ 1 โดส ต่อ 1 ข้อความ เช่น ท่านที่จองและชำระเงินไว้ในรูปแบบ Full Dose จำนวน 1 ชุด จะได้รับ SMS 2 ข้อความนั่นเอง โดย SMS แต่ละข้อความ จะมีลิงก์ที่มีรหัสเฉพาะตัว (1 ข้อความ = 1 โดส) จึงสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

สำหรับท่านที่จองและชำระเงินในรูปแบบ Full Dose ท่านจำเป็นต้องนำเข้าข้อมูลทั้งหมด 2 ครั้ง ผ่านลิงก์ทั้ง 2 ข้อความ โดยสามารถเลือก “Fulldose เข็ม 1” ในการกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนครั้งแรก หลังจากนั้นจะสามารถเข้าทำการเลือกวันและเวลารับวัคซีนโดยสามารถเลือก “Fulldose เข็ม 2” เท่ากับในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน ท่านจะต้องนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทั้ง 2 ข้อความ การลงข้อมูลผู้รับวัคซีน Fulldose ถึงเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถทำรายการได้สูงสุดไม่เกิน 3 โดส

คำตอบ: ท่านสามารถกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ทั้งนี้กรณีการกรอกเบอร์โทรศัพท์ แนะนำกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่จะเข้าทำการนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เพื่อความสะดวกในการทำนัดหมาย เนื่องจากในขั้นตอนทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน โรงพยาบาลจะทยอยส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกในขั้นตอนนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน แจ้งเพื่อเปิดให้ท่านเข้าไปทำรายการตาม ‘ลำดับกลุ่ม’ ที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้

คำตอบ: ภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้ (ขึ้นกับนัดหมายของแต่ละโรงพยาบาล) โดยท่านจะต้องทำการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนการนัดหมายวันและเวลาเข้าทำวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ

ซึ่งในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน ท่านสามารถส่งต่อ SMS ที่ได้รับ ไปยังผู้ที่ท่านต้องการโอนสิทธิ์รับวัคซีนให้ และให้ผู้รับโอนสิทธิ์เข้าไปกรอกข้อมูลผู้รับวัคซีน (ด้วยตนเอง) ได้เลย

คำตอบ: ท่านจะต้องนำเอกสารและหลักฐาน 4 อย่างเพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่ในวันนัดรับวัคซีน ดังนี้

 1. เอกสารแสดงความประสงค์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://booking.princhealth.com/request-change พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 2. หลักฐานภาพบันทึกหน้าจอบัตรคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ที่ระบุหมายเลขจองวัคซีน และวันเวลาที่นัดหมาย
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต ของผู้รับวัคซีนเดิม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ขีดคร่อม พร้อมระบุว่า “ใช้ในการแก้ไขข้อมูลผู้รับวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ เท่านั้น” พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
 4. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) ของผู้ที่ได้รับโอนสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้ารับวัคซีน

คำตอบ: สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้นำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนได้ทันที โดยนำ SMS ที่ได้รับ ส่งไปยังผู้รับวัคซีนที่ประสงค์รับวัคซีน Booster Dose ทำการกรอกข้อมูล เนื่องจาก 1 ข้อความ เท่ากับ 1 โดส 

โดยลิงก์ใน SMS ให้ระบุชื่อผู้รับวัคซีน และในหัวข้อวัคซีนที่ท่านต้องการจอง เลือก Booster dose และกรอกข้อมูลอื่นๆ กดยินยอม เสร็จสิ้นขั้นตอนในการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน

คำตอบ: ทางโรงพยาบาลจะทยอยส่ง SMS ให้ท่านเข้าไปทำการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน และนัดหมายวันและเวลาผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับข้อความ มีความเป็นไปได้ใน 2 กรณี

 1. ลำดับการจองของท่าน ยังไม่อยู่ในรอบของการเข้าไปทำรายการผ่านทางระบบได้ โปรดรอ 24 ถึง 48 ชั่วโมงเพื่อจะส่งเอสเอ็มเอสตามรอบให้ท่านเข้าไปทำรายการตามขั้นตอนที่กำหนด
 2. ล็อตการจองของท่าน ไม่ใช่ล็อตแรก แต่เป็นล็อตเพิ่มเติม ซึ่งมีการเปิดจองในช่วงระหว่างเดือนกันยายน 64 ที่ผ่านมา
 3. ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่ทำการจองสิทธิ์ไว้อาจไม่ถูกต้อง ข้อความกรุณาติดต่อแจ้งข้อมูลผ่านทาง [email protected]: @psuv หรือ inbox FB โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

คำตอบ: ต้องรอกำหนดวัคซีนมาถึงเป็นที่แน่นอนแล้วทางโรงพยาบาลจะแจ้งผ่านทางเอสเอ็มเอสเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน QueQ 

โดยเราขอแนะนำให้ผู้เข้ารับวัคซีน เป็นผู้กรอกข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านเอง เนื่องจากแอปพลิเคชัน QueQ จะเชื่อมข้อมูลของท่าน ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อวัคซีน 4 หลักสุดท้าย และบัตรคิวนัดหมาย ที่ได้รับจะบันทึกอยู่ในแอปพลิเคชันของท่าน และจะต้องนำมายืนยันในวันนัดหมายเข้ารับบริการ 

โดยขั้นตอนการจองวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับวัคซีน มีเพียง 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน QueQ และสร้างบัญชีใหม่ หรือเข้าสู่ระบบหากท่านมีบัญชีอยู่แล้ว
 2. เลือก “บริการสาธารณะ”
 3. เลือก “ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์” โดยจะมีระบุชื่อโรงพยาบาล ที่ท่านเข้ารับบริการอยู่ด้านล่าง
 4. เลือกเข็มที่ท่านต้องการจอง โดยสำหรับผู้ที่จอง Booster Dose ให้ท่านเลือก “Booster Dose” ส่วนกรณี Full Dose จะต้องทำนัดหมายเพียงครั้ง เดียว บนแอปพลิเคชัน QueQ โดยเลือก “Full Dose เข็ม 1” แต่ในกรณี “Full Dose เข็ม 2” ท่านจะไม่สามารถเลือกวันและเวลาได้เนื่องจากระบบจะทำการเว้นระยะห่าง 28 วัน โดยอัตโนมัติ โดยท่านจะได้รับบัตรนัดรับวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่เข้ารับวัคซีนเข็มแรกเสร็จสิ้น 
 5. เลือกวันที่ที่ท่านสะดวกเข้ารับบริการ กรณีที่ท่านรับวัคซีนแบบ Full Dose เข็ม 1 หรือ Booster Dose ท่านจะสามารถเลือกวันและเวลาเข้ารับวัคซีนได้เลยทันที 
 6. คูปองนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนจะถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน QueQ และสามารถใช้ยื่นเข้ารับวัคซีนได้ในวันและเวลาที่นัดหมายไว้

คำตอบ: ขอความกรุณาท่านดำเนินการจองวันและนัดหมายเวลาก่อนถึงกำหนดเข้ารับวัคซีนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 5-7 วันทำการ เนื่องจากระบบจะต้องทำการตรวจสอบปริมาณผู้รับวัคซีน และบริหารจัดการปริมาณวัคซีนเพื่อคงประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป

คำตอบ: จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน (ล็อตแรก) ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จนถึง 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้กำหนดการมาถึงของบักซีน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้นำเข้า และองค์การเภสัชกรรมในการจัดสรรวัคซีนมาถึงโรงพยาบาลร่วมด้วย

คำตอบ: แนะนำให้มาก่อนเวลานัดหมายประมาณ 30 นาที โดยไม่จำเป็นต้องมาก่อนเวลานาน เนื่องจากโรงพยาบาลให้บริการตามคิว

คำตอบ: นำบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต (ตัวจริง) และบัตรคิวบนแอปพลิเคชัน QueQ แสดงต่อเจ้าหน้าที่

คำตอบ: ประกันภัยผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) โดยแพทย์ลงความเห็นว่ารักษาไม่หาย หรือ กรณีเสียชีวิต อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)* วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 • การสูญเสียอวัยวะ (พิการ) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาทต่อโดส
 • การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) เท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 100,000 บาทต่อโดส (โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 90 วันหลังจากรับวัคซีน และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากวัคซีน)

คำตอบ: ณ ปัจจุบันต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป 

คำตอบ: ผู้ที่มีโรคประจำตัว มียาที่ต้องรับประทานทุกวัน หรือมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน ทั้งนี้ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

คำตอบ: แนะนำว่าเป็นแพทย์ที่ รพ.พริ้นซ์ สุวรรณภูมิดีกว่า เพื่อง่ายสำหรับการต่อเคสและส่งข้อมูล 

คำตอบ: ถ้าแพทย์ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิวินิจฉัยว่าไม่ควรฉีดวัคซีน Moderna ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นแทนได้ หรือเปลี่ยนแปลงรายการเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของ รพ. ได้

คำตอบ: ท่านสามารถฉีด Moderna เป็นเข็มกระตุ้นภูมิ หรือ Booster Dose ได้ แต่ทั้งนี้ ทาง รพ. แนะนำให้ฉีดวัคซีนตัวแรกให้ครบโดสก่อนรับวัคซีน Moderna สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดไขว้จากยี่ห้ออื่น ไม่ว่าจะฉีด Moderna เข็ม 2 หรือ 3 แนะนำว่าควรจะต้องเว้นระยะห่างหลังจากวัคซีนตัวก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 8 ถึง 16 สัปดาห์ 

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนทางเลือก ผ่านทาง: https://www.princhealth.com/moderna-vaccine/ 

คำตอบ: ท่านสามารถศึกษาข้อควรระวังและข้อควรรู้ก่อนเข้ารับวัคซีนทางเลือก Moderna ดังนี้

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมียาประจำที่ต้องรับประทาน ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัว
 • กรณีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อของดการฉีดวัคซีน
 • หากเพิ่งฉีดหรือกำลังจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ควรเว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนโควิด 4 สัปดาห์
 • พักผ่อนให้เพียงพอ หากเจ็บป่วย มีไข้ ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์
 • ก่อนถึงวันฉีดวัคซีนควรดื่มน้ำให้เพียงพอ งดครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรับประทานอาหารให้เรียบร้อย

คำตอบ: ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการทันที หากวัคซีนมาถึงแล้วซึ่งท่านจะต้องทำขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนให้แล้วเสร็จก่อนถึงมีสิทธิ์ในการทำขั้นตอนนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ 

หากโรงพยาบาลทราบกำหนดการมาถึงของวัคซีน Moderna แล้ว จะแจ้งให้ท่านเข้าทำขั้นตอนนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชั่น QueQ ผ่านทางเอสเอ็มเอสที่ท่านแจ้งไว้ในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนทั้งนี้กรอบเวลาของวัคซีนขึ้นอยู่กับทางบริษัทผู้นำเข้าและองค์กรเภสัชกรรม 

คำตอบ: โรงพยาบาลให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ทำการจองและทำการชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อเข้ารับวัคซีนเข้ามาเป็นลำดับแรก โดยโรงพยาบาลได้ระบุ รหัสการจอง ที่ท่านเข้าทำรายการ เเบ่งเป็น รหัสตัวอักษร ตามด้วยรหัสตัวเลข

ซึ่งรหัสดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น ‘กลุ่มลำดับ’ จำนวน 5 กลุ่ม โดยไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนคิวรับวัคซีน เนื่องจาก

 1. บางรหัส ไม่ได้ทำรายการได้สมบูรณ์ในช่วงเวลาที่กำหนด จึงไม่มีสิทธิ์ในการชำระเงิน และขั้นตอนนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน
 2. การเรียงลำดับ ‘รหัสตัวเลข’ เป็นการเรียงจากเลขการเข้าทำไปรายการของผู้จองทั้งเครือโรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่งทั่วประเทศ และไม่มีความเกี่ยวข้องกับจำนวนที่ได้รับการยื่นขอจัดสรร เนื่องจากการขอรับการจัดสรรเป็นรายแห่ง ไม่ใช่ทั้งเครือรพ.

ทั้งนี้การเรียงลำดับคิวเข้ารับวัคซีนจะเริ่มในขั้นตอนการทำนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน โดยจะทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งให้ท่านเข้าทำการนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน ตามลำดับกลุ่มที่มีการประกาศไว้ 

โดยท่านสามารถเช็คลำดับกลุ่ม ได้ด้วยท่านเองที่: https://booking.princhealth.com/modernastatus 

คำตอบ: ตามเงื่อนไขแล้วยังไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณีเนื่องจากทางโรงพยาบาลได้วางเงินเต็มจำนวนกับทางองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้ผู้รับบริการสามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน 

 

คำตอบ: บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริง) สำหรับต่างชาติต้องเป็น Passport (ตัวจริง) เท่านั้น หรือเอกสารที่ออกโดยราชการไทยที่มีรูป ชื่อ และข้อมูลของผู้ฉีด พร้อมกับแสดงคูปองนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน โดยสามารถนำมาแสดงหน้างาน หรือบันทึกภาพหน้าจอ (Capture) แล้วพิมพ์ออกมา เพื่อนำมายื่นในการเข้ารับวัคซีนได้

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะท่านที่มีหลักฐานครบถ้วนในการเข้ารับวัคซีนเท่านั้น

คำตอบ: ต้องมีหลักฐานการสูญหาย เช่น ใบแจ้งความหรือเอกสารอื่นๆจากราชการ เพื่อใช้แทนเอกสารตัวจริงในวันและเวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนได้

คำตอบ: จุดให้บริการวัคซีน กรุณาติดต่อชั้น 3 โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงท่านสามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในวันและเวลาเข้ารับวัคซีนได้เช่นกัน

คำตอบ: โรงพยาบาลจะทำการส่งเอสเอ็มเอส แจ้งไปยังเบอร์ของผู้เข้ารับวัคซีน (ที่กรอกไว้ในขั้นตอนนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน) โดยขั้นตอนนัดวันและเวลาเข้ารับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบได้ก็ต่อเมื่อทราบกำหนดการมาถึงของวัคซีนเป็นที่แน่นอนแล้ว

ทั้งนี้ นอกจากการส่งเอสเอ็มเอสแจ้งตามกลุ่มลำดับที่มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จะมีการประกาศทางหน้าเพจให้ทราบอีกครั้ง

คำตอบ: ใบเสร็จตัวจริง ท่านสามารถรับเอกสาร ณ วันที่เข้ารับบริการ ระบุรายละเอียดยอดเงินที่ท่านได้ชำระและรายการที่ท่านเข้ารับบริการ โดยออกในนาม ‘ผู้รับวัคซีน’ เท่านั้น ทั้งนี้ในกรณีลูกค้าองค์กร ท่านสามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าองค์กรสัมพันธ์ที่ท่านประสานไว้ เพื่อออกใบเสร็จฯ ในนามนิติบุคคลหรือหน่วยงานของท่าน

คำตอบ : อัตราค่าบริการ 1650 บาทต่อเข็ม รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าขนส่งจัดเก็บรวมถึงค่าประกันภัยผลข้างเคียงจากการรับวัคซีนแล้ว โดยค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

คำตอบ: 

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • การสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท

คำตอบ: ท่านสามารถเก็บวัคซีนได้จนกว่าจะหมดอายุ เบื้องต้นข้อมูลจากทางองค์การเภสัชกรรมและสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อายุของวัคซีนอยู่ระหว่าง 4-6 เดือน นับตั้งแต่วันที่มาถึง 

ทั้งนี้ในวัคซีนล็อตแรก สำหรับท่านผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเข้ารับวัคซีนในช่วงไตรมาส 4/64 ท่านสามารถเลื่อนรับวัคซีนอย่างช้าสุด คือก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดอายุ ส่วนท่านที่จองวัคซีนล็อตเพิ่มเติม คาดว่าจะพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาส 1-2/65 

คำตอบ:  ท่านสามารถตรวจสอบ ‘คิวจองวัคซีน’ ได้ผ่าน PRINC Moderna Status : https://booking.princhealth.com/modernastatus 

หากไม่พบข้อมูล ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์: กรอกข้อมูลพร้อมแนบหลักฐานผ่านเว็บไซต์: https://booking.princhealth.com/psuv-moderna-request 

คำตอบ: ท่านสามารถขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน ควรเป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านที่สามารถเข้าไปทำรายการนัดหมายวันและเวลาเข้ารับวัคซีน ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ  ทั้งนี้แนะนำให้ท่านกดติดตามเพิ่มเพื่อนผ่าน [email protected]: @dr.princ

ในขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีน กำหนด 1  หมายเลขบัตรประชาชนลงได้สูงสุด รวมไม่เกิน 3 โดส ได้แก่ Full dose เข็ม 1, Full dose เข็ม 2, Booster dose และหากท่านยังไม่มั่นใจว่าจะนำเข้าข้อมูลผู้รับวัคซีนรายใด ช่วงเวลาอันใกล้นี้ ขอแนะนำให้รอจนกว่าจะทราบแน่ชัด แล้วกรอกข้อมูลผ่านลิงก์ใน SMS ที่ได้รับ ก่อนถึงขั้นตอนการเลือกวันและเวลาเข้ารับวัคซีนผ่าน QueQ เพราะเมื่อถึงขั้นตอนนัดหมายนั้น ชื่อผู้รับวัคซีนจะไม่สามารถเข้าเลือกวันและเวลาได้ตามลำดับกลุ่มที่มีการประกาศมาก่อนหน้านี้ และอาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการเข้าไปเลือกวันและเวลาในการเข้ารับวัคซีนลำดับต้น