fbpx

แนวทางการดำเนินการนัดหมายรับวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก (จองและชำระเงินภายในเดือน ก.ค. 2564)

Share Post:

แนวทางการดำเนินการนัดหมายรับวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรก (จองและชำระเงินภายในเดือน ก.ค. 2564)

แนวทางการดำเนินการให้บริการวัคซีนโมเดอร์นา ล็อตแรก (สำหรับผู้ที่จองและชำระเงินภายในเดือน ก.ค. 2564)

ตามประกาศจากองค์การเภสัชกรรม และซิลลิค ฟาร์มา โรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์จะได้รับวัคซีนเพื่อส่งมอบให้ผู้ที่ทำการจองและชำระเงินภายในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งการส่งมอบออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 ช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2564 (40% ของยอดจองทั้งหมด)

ในจำนวนนี้เข้ามารอบที่ 1 จำนวน 560,200 โดส เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทางเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้รับจัดสรรจำนวน 16,440 โดส คิดเป็นสัดส่วน 2.93%

ระยะที่ 2 ช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 (60% ของยอดจองทั้งหมด)

ซึ่งทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จะประกาศเรียกผู้เข้ารับวัคซีนตามลำดับการจอง โดยหากลำดับที่เรียกเข้ารับวัคซีนยังไม่พร้อมเข้ารับวัคซีนในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางโรงพยาบาลจะทำการเรียกลำดับถัดไปขึ้นมาแทน และจะดำเนินการเช่นนี้ไปจนกว่าผู้ที่ทำการจองรับวัคซีนโมเดอร์นากับทางโรงพยาบาลในเครือฯ จะได้รับวัคซีนครบทั้งหมด

ทั้งนี้ สัดส่วนที่ได้รับจัดสรรวัคซีน การบริหารจัดการวัคซีนของโรงพยาบาลในเครือแต่ละแห่งได้รับอาจแตกต่างกันออกไป รวมทั้งระยะเวลาการส่งมอบวัคซีนของแต่ละโรงพยาบาลอาจเริ่มต้นไม่พร้อมกัน ขอความกรุณาท่านตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลที่ท่านประสงค์เข้ารับวัคซีน

ทางโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ขออนุญาตแสดงความห่วงใย และขอสนับสนุนให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการรักษามาตรการป้องกันการรับเชื้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคมเมื่อต้องออกนอกบ้าน

แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้ ในวันนัดหมายรับวัคซีนของท่าน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564