fbpx

PRINC จับมือ Central Group เข้าร่วม ‘Journey to Zero ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2: ทำเพื่อน้องสู้ภัยหนาว’

Share Post:

PRINC จับมือ Central Group เข้าร่วม ‘Journey to Zero ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2: ทำเพื่อน้องสู้ภัยหนาว’

สมุทรปราการ (20 ก.ค. 65) – บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพในนาม ‘เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์’ เข้าร่วมโครงการ “Journey to Zero ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2” โดย Central Group ร่วมกับวัดจากแดง 1 ในพันธมิตรด้านความยั่งยืนของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และภาคีเครือข่าย 

โดยมีคณะผู้บริหารจากบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) และบริษัทในเครือฯ ได้แก่ คุณธานี มณีนุตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC), นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานความเสี่ยง และงานบริหารคุณภาพ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและงานความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด(มหาชน) หรือ PRINC พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Central Group ได้แก่ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล และคุณอุษา ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มเซ็นทรัล เข้าร่วมบันทึกภาพโครงการ “Journey to Zero ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2” ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้รับบริการในโรงพยาบาลได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไปพร้อมกัน โดยขยะที่ได้จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่จำเป็นให้กับคนในพื้นที่ห่างไกล โดยบริษัทจะกระจาย. รับขวดเปล่าไปยังโรงพยาบาลในเครือฯ รวมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ, โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

สำหรับโครงการ Journey to Zero ขวดเปล่าไม่สูญเปล่า #2 ทำเพื่อน้องสู้ภัยหนาว เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกตามแนวทาง Circular Economy เพื่อส่งเสริมการสร้างงานให้กับวิสาหกิจชุมชน และเพื่อสนับสนุนผ้าห่มเพื่อกันหนาวแก่กลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาว โดยคาดว่าทางโครงการจะสามารถส่งมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติความหนาวจำนวน 5,000 ผืน ภายในเดือนธันวาคม 2565